Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2015

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β’ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εταιρία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί το συνολικό αριθμό των μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που υφίστανται κατά την 09η Ιουνίου 2015, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για το 2015: σαράντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά  (46.821.187) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης