Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου για την ΤΓΣ της 30.06.2017

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β’ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εταιρία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί το συνολικό αριθμό των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μετοχών, που υφίστανται κατά την 09η Ιουνίου 2017, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για το 2017: σαράντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα επτά (49.630.457) κοινές και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.
Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης