Σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 8.000.000 ευρώ

Σε συνέχεια της απόφασης της από 30.06.2006 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. προέβη στην σύναψη κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου ύψους οκτώ εκατομμυρίων ευρώ ( 8.000.000). Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί σε 5 έτη. Τα δάνειο θα καλυφθεί αρχικά από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει διοριστεί πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων. Το ετήσιο επιτόκιο καθορίστηκε σε Euribor πλέον περιθωρίου 1,75% και η αποπληρωμή του δανείου θα πραγματοποιηθεί  σε οκτώ ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων τοποθετείται  σε 12 μήνες από την σύναψη του δανείου. Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, καθώς και για την κάλυψη γενικότερων επιχειρηματικών αναγκών.

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης