Σύναψη Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ : Σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 5.500.000 ευρώ

Σε συνέχεια της απόφασης της από 27.06.2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ προέβη στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (5.500.000). Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί σε 5 έτη. Τα δάνειο θα καλυφθεί από την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ AE, η οποία έχει διοριστεί πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων. Η αποπληρωμή του δανείου θα πραγματοποιηθεί την 31-12-2013. Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρείας.
Επίσης, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Α.Ε, σε συνέχεια της από 17-12-2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προέβη στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.650.000). Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί σε 3 έτη. Τα δάνειο θα καλυφθεί από την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ AE, η οποία έχει διοριστεί πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων. Η αποπληρωμή του δανείου θα πραγματοποιηθεί την 30-12-2011. Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης