Συμμετοχή της AVE στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας IGE AE

Σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 5/204/2000 όπως ισχύει και 3/347/2005 Αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό το εξής:

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (υπό τον διακριτικό τίτλο AVE) ολοκλήρωσε θετικά τις διαδικασίες συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας INTERNATIONAL GAMING AND ENTERΝTAINMENT, με διακριτικό τίτλο IGE Α.Ε, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου  της τελευταίας (και με παραίτηση του σχετικού δικαιώματος προτίμησης της  μετόχου ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ), με την καταβολή ποσού 440.400 ευρώ, αναλαμβάνοντας 60.000 ονομαστικές μετοχές, με αποτέλεσμα η μετοχική σύνθεση της εν λόγω εταιρείας να είναι: α) ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ 50% και β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ 50%.
Το μετοχικό κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρείας μετά την αύξηση ανέρχεται σε 120.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 120.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ενός) ευρώ εκάστη.
Δεδομένου ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με την δυνατότητα διάθεσης των μετοχών σε τιμή διάθεσης με υπέρ το άρτιον αξία ποσού 6,34 € ανά μετοχή, η συνολική διαφορά της υπέρ το άρτιον αξίας ποσού 380.400 €  κατατέθηκε σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού της εταιρείας
Η ανωτέρω εταιρεία IGE AE  θα δραστηριοποιηθεί στο  χώρο της ψυχαγωγίας – διασκέδασης καθώς και στον χώρο των online & offline ψυχαγωγικών παιχνιδιών, όπου συμμετέχει πλέον η AVE, έχοντας στον ευρύτερο τομέα του  κλάδου εικοσαετή εμπειρία, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην συγκεκριμένη αγορά στην Ελλάδα, εστιάζοντας και στις αγορές εκτός Ελλάδος (Βαλκάνια, Τουρκία και Μ. Ανατολή).

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης