Συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο της “Άττικα Α.Ε”

Η εταιρεία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» (AUDIO VISUAL) ανακοινώνει σύμφωνα με όσα ορίζει ο ν. 3371/2005 και ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στις 27/12/2005, υπογράφηκε συμφωνία μετοχικής συνεργασίας μεταξύ αυτής και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. Διαφημιστικών Κινηματογραφικών & Εμπορικών Επιχειρήσεων».  Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει την απόκτηση δια εξαγοράς του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. έναντι τιμήματος € 1.000.000, καθώς και την απόκτηση δικαιώματος επικαρπίας επί επιπλέον ποσοστού συμμετοχής 15% των μετοχών της ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε., έναντι τιμήματος € 750.000. Επιπρόσθετα, η εν λόγω συμφωνία παρέχει σε μεσοπρόθεσμο διάστημα το δικαίωμα προς την AUDIO VISUΑL για την απόκτηση επιπλέον ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ.


Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. της οποίας υφιστάμενος πωλητής μέτοχος είναι ο κ. Παντελής Μητρόπουλος, έχει συνάψει μακροπρόθεσμες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών διαφημίσεων, προώθησης και υποτιτλισμού τόσο με την εταιρεία «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.» όσο και με την εταιρεία «Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος Α.Ε.» και διακρίνεται για την υψηλή της εξειδίκευση και τεχνογνωσία ως προς τη προώθηση και επικοινωνία θεαμάτων και υπηρεσιών ψυχαγωγίας. Δεδομένου των συσχετισμένων δραστηριοτήτων ομίλου της AUDIO VISUAL, η εν λόγω συμμετοχή κρίθηκε ως στρατηγικής σημασίας στα πλαίσια της ενδυνάμωσης της AUDIO VISUAL από παράπλευρες δραστηριότητες.


Σημειώνεται ότι ο Κύκλος Εργασιών της «ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε.» για τη χρήση του 2004 ανήλθε στο ποσό των € 5.706.425, τα Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων στο ποσό των € 564.009, ενώ τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 276.718. Η ένταξη μιας εξειδικευμένης εταιρείας διαφήμισης και επικοινωνίας στον όμιλο της AUDIO VISUAL, κινείται στα πλαίσια της στρατηγικής του ομίλου για καθετοποίηση στο χώρο της indoor και outdoor ψυχαγωγίας και αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις ως προς την επίτευξη επιχειρηματικών συνεργειών και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας προώθησης των υπηρεσιών και προϊόντων του ομίλου.


Πλέον ο όμιλος της AUDIO VISUAL διαθέτει ισχυρή παρουσία σε όλο το φάσμα εκμετάλλευσης και προώθησης δικαιωμάτων ταινιών (video club, τηλεοπτική προβολή, κινηματογραφική διανομή), στην εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας STER CINEMAS Α.Ε., στην εκμετάλλευση ψυχαγωγικών πάρκων μέσω της συνδεδεμένης κατά 42% εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, στην εκμετάλλευση τηλεοπτικών παραγωγών μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας ON PRODUCTION A.E. καθώς και στη κατασκευή και αναπαραγωγή CDs και DVDs μέσω της 51% θυγατρικής της ΒΜΛ ΑΕ.


Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών του ομίλου της AUDIO VISUAL (ανεξαρτήτως ενοποίησης) αναμένεται να ξεπεράσει σε ετήσια βάση τα 110 εκατ. €, διαμορφώνοντας έναν ιδιαίτερα ισχυρό όμιλο στον ευρύτερο χώρο της ψυχαγωγίας.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης