Πρόθεση συμμετοχής σε διαγωνισμό ΕΡΤ Α.Ε.

Ανακοινώνεται από την εταιρεία , συμφώνως με το άρθρο 1 παρ. 5 του Π.Δ. 82/1996, ότι προτίθεται να συμμετάσχει, είτε η ίδια είτε ως μέλος ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξιών, σε Δημόσιο διαγωνισμό , που προκηρύσσεται από το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», που διενεργείται την 20.06.2006, ως και στις τυχόν μεταθέσεις της ημερομηνίας διενέργειας ή και στις επαναλήψεις του εν λόγω διαγωνισμού. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Υπενθυμίζεται στις ανώνυμες εταιρείες που είναι μέτοχοι της εταιρείας ότι εφόσον δεν έχουν ονομαστικοποιήσει, κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω Π.Δ., τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου, δεν μπορούν να ασκήσουν τα απορρέοντα από τις μετοχές αυτές δικαιώματα παράστασης και ψήφου στις Γ.Σ. της εταιρείας καθώς και τα κάθε είδους σχετικά περιουσιακά δικαιώματα.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης