Οικονομικά αποτελέσματα περιόδου 1/1/2005 έως 30/6/2005

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. – Σημαντική βελτίωση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων


Η εταιρεία «Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνος Α.Ε.» (AUDIO VISUAL), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις δημοσιευμένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, η καθαρή προ φόρων κερδοφορία της μητρικής εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 3.025 χιλ. παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση κατά 22,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα μετά από φόρους εξαμηνιαία κέρδη της μητρικής εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 2.071 χιλ. παρουσιάζοντας αντίστοιχα σημαντική βελτίωση κατά 28,6%. Το σύνολο της καθαρής θέσης της μητρικής εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 28.164 χιλ., διαμορφώνοντας την εσωτερική λογιστική αξία ανά μετοχή (book value) στο ποσό των € 1,90.


Σε επίπεδο ενοποιημένων αποτελεσμάτων, τα κέρδη μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 2.504 χιλ. έναντι ποσού € 1.718 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα ικανοποιητική βελτίωση κατά 46%.


Αναφορικά με τις τρέχουσες επιχειρηματικές εξελίξεις, η εταιρεία ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η λειτουργία του 6ου multiplex της θυγατρικής της εταιρείας STER CINEMAS ΑΕ στο εμπορικό κέντρο City Gate στη Θεσσαλονίκη. Η STER CINEMAS εκμεταλλεύεται σήμερα 6 multiplex sites με συνολικά 53 αίθουσες προβολής, στοιχείο το οποίο την διαμορφώνει σε ηγέτη του κλάδου στην Ελλάδα ως προς τον αριθμό των multiplex screens έχοντας παρουσία σε 4 σημαντικές πόλεις στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα). Σημειώνεται ότι ο όμιλος AUDIO VISUAL δραστηριοποιήθηκε στο χώρο του cinema exhibition μόλις το 2002 μέσω επιτυχημένου leverage buy out του Ster multiplex στο εμπορικό κέντρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχει πλέον ολοκληρώσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 30 εκατ. € και αποτελεί ισχυρή παρουσία στο αναπτυσσόμενο κλάδο του cinema exhibition, μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας STER CINEMAS Α.Ε.


Επίσης σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών αλλά και ποιοτική αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος παρουσίασε η συνδεδεμένη εταιρεία (συμμετοχή 42%) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ η οποία εκμεταλλεύεται τα πάρκα «Allou» & «Kidom» στη περιοχή του Αγ. Ι. Ρέντη Αττικής και ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε κατά το πρώτο εξάμηνο αύξηση άνω του 25%, ενώ εντός των προσεχών ημερών θα ξεκινήσει η πλήρης εμπορική λειτουργία του νέου Extreme Park «Madvil», το οποίο ολοκληρώνει τη περίοδο δοκιμαστικής του λειτουργίας. Σημειώνεται ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία out door entertainment στην Ελλάδα και είναι εγκατεστημένη στον ισχυρότερο πόλο ψυχαγωγίας της Αττικής. Επιπρόσθετα, βρίσκεται στο στάδιο της τελικής αξιολόγησης η αξιοποίηση των 30.000 τ.μ. ιδιόχρηστων οικοπεδικών εκτάσεων και των 11.000 τ.μ. ιδιόχρηστων κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες στη παρούσα φάση τελούν υπό αδράνεια και είναι όμορες των υφιστάμενων πάρκων ψυχαγωγίας.

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης