Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2006

Με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1 – 31/3/2006, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της AUDIOVISUAL ανήλθε στο ποσό των € 23,8 εκατ. παρουσιάζοντας μεγέθυνση κατά 9,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των € 6,9 εκατ. παρουσιάζοντας ικανοποιητική αύξηση κατά 22,7%, ενώ τα καθαρά μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη, ανήλθαν στο ποσό των € 2,3 εκατ. παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 10,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Αναφορικά με τις τρέχουσες επιχειρηματικές εξελίξεις, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία συγχώνευσης της Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνος ΑΕ, με την κατά 85% θυγατρική εταιρεία ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ. Η εν λόγω διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών. Εκτιμάται ότι μετά την εν λόγω συγχώνευση, θα διαμορφωθούν ικανές συνθήκες για τη διαμόρφωση σημαντικών επιχειρηματικών συνεργειών και οικονομιών κλίμακας. Επίσης σημειώνεται ότι εντός της εβδομάδας θα ξεκινήσει η προβολή της ταινίας «DA VINCI CODE» η διανομή της οποίας έχει αναλάβει η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ.
Γενικότερα, κατά τη τρέχουσα χρήση αναμένεται να αποτυπωθούν τα αποτελέσματα της δυναμικής ανάπτυξης του ομίλου κατά τις παρελθούσες χρήσεις και ιδιαίτερα κατά τη χρήση του 2005 στην οποία ο όμιλος πραγματοποίησε δύο σημαντικές εξαγορές την ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ και την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης