Μεταβίβαση Συμμετοχών Θυγατρικών Εταιρειών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η «Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος ΑΕ», ανακοινώνει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών που κατέχει στις ακόλουθες εταιρείες, «ΕΚΑΚ ΑΕ» (36,5%) και «Ψυχαγωγικά Πάρκα Ρέντη ΑΕ» (37%), έναντι συνολικού τιμήματος € 2,47 εκατ. Αντίστοιχα, η κατά 51% θυγατρική εταιρεία «Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα ΑΕ», οριστικοποίησε συμφωνία για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατέχει και η ίδια στις εταιρείες, «ΕΚΑΚ ΑΕ» (31%) και «Ψυχαγωγικά Πάρκα Ρέντη ΑΕ» (30%), έναντι συνολικού τιμήματος € 2 εκατ. Οι εν λόγω εταιρείες «ΕΚΑΚ ΑΕ» και «Ψυχαγωγικά Πάρκα Ρέντη ΑΕ», αποτελούν αμιγώς εταιρείες ακινήτων, δεν αναπτύσσουν ίδια δραστηριότητα και η αποεπένδυση από αυτές εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης και επικέντρωσης της Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα ΑΕ στην κύρια δραστηριότητα της, η οποία συνίσταται στην εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων (Allou Fun Park και Kidom).


Αναφορικά με τις μεταβιβάσεις του συνόλου των μετοχών των εταιρειών «ΕΚΑΚ ΑΕ» και «Ψυχαγωγικά Πάρκα ΑΕ», σημειώνονται τα ακόλουθα. Οι εν λόγω εταιρείες είναι αμιγώς εταιρείες ακινήτων και κατέχουν συνολικά οικοπεδικές εκτάσεις 13,8 στρεμμάτων περίπου στη περιοχή του Αγ. Ι. Ρέντη Αττικής. Μέτοχοι των εν λόγω εταιρειών ήταν η Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα ΑΕ κατά 31% στην «ΕΚΑΚ ΑΕ» και κατά 30% στην «Ψυχαγωγικά Πάρκα ΑΕ» ενώ τα υπόλοιπα μετοχικά ποσοστά κατέχονταν από τους μετόχους της Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα ΑΕ. Συγκεκριμένα η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ και ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ κατείχε απευθείας το 36,5% της «ΕΚΑΚ ΑΕ» και το 37% της «Ψυχαγωγικά Πάρκα Ρέντη ΑΕ». Η αποτίμηση της αξίας των εν λόγω εταιρειών βασίστηκε στην αγοραία αξία των οικοπεδικών εκτάσεων που αυτές κατέχουν και ανήλθε συνολικά στο ποσό των € 12.961 χιλ., εκ των οποίων ποσό € 6.270 χιλ. αποτελεί υφιστάμενο τραπεζικό δανεισμό των εν λόγω εταιρειών και ποσό € 6.691 χιλ. αποτέλεσε το τίμημα των μεταβιβάσεων. Αγοραστής των εν λόγω εταιρειών είναι η εταιρεία με την επωνυμία Highlander Spirit SA. Από τις ως άνω μεταβιβάσεις, ποσό € 2.475 χιλ. αφορά εισροές της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ και ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ και ποσό € 2.008 χιλ. εισροές της Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα ΑΕ.


 

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης