Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Συμμετοχής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ
Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού συμμετοχής


Η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ με την από  25/07/2007 ανακοίνωσή της προς το ΧΑ γνωστοποιεί  μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της μετόχου της εταιρείας STONEMAN HOLDINGS LTD στο μετοχικό της κεφάλαιο, βάσει της σχετικής γνωστοποίησης που της απέστειλε η εν λόγω μέτοχος  στις 25/07/2007 ως εξής:Ταυτότητα του εκδότη: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ  • Υπόχρεος: STONEMAN HOLDINGS LTD

  • Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ Ειδικών Επενδυτών

  • Ημερομηνία της συναλλαγής: 23/7/2007 (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο ΧΑ)

  • Κατηγορία μετοχών: Κοινές ονομαστικές

  • Αριθμός  μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν την κρίσιμη συναλλαγή: 6.308.523

  • Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν την κρίσιμη συναλλαγή: 39,742%

  • Αριθμός  άμεσων μετοχών με δικαίωμα ψήφου μετά την κρίσιμη  συναλλαγή: 6.308.523

  • Άμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή: 36,521%

  • Η παρούσα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης