Εταιρική Διακυβέρνηση

Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης

Mask Group
qutoe

Με ποιό τρόπο διοικείται ο Όμιλος AVE.

O Όμιλος δίνει έμφαση και επενδύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης που συνάδει με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Η AVE εφαρμόζει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, εναρμονισμένη με την ελληνική νομοθεσία με στόχο τη διαφάνεια και την υπεύθυνη λειτουργία της Εταιρείας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της. Σε αυτό το πλαίσιο, υιοθετεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής ο «Κώδικας»), ο οποίος βρίσκεται στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.esed.org.gr/code-listed».

Για ποιους λόγους

Σκοπός της Εταιρικής Διακυβέρνησης
του Ομίλου AVE

Σκοπός είναι να επιτυγχάνεται αποτελεσματικός έλεγχος επί των διαχειριστών των πόρων που ανήκουν στους μετόχους με στόχο τη βελτίωση της εταιρικής απόδοσης και την προαγωγή της έννοιας του accountability που οδηγεί στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους (shareholder value).

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ποιοί είμαστε

Ο Όμιλος Εταιρειών με
πολυσχιδή δραστηριότητα

Για το σκοπό της αποστολής διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και της υπηρεσίες της, η εταιρεία μας συλλέγει, εφόσον δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Τα στοιχεία σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χραήσης