Επίτευξη Στρατηγικής Συμμαχίας

Ανακοινώνεται προς το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα 26 Οκτωβρίου 2015 υπεγράφη συμφωνητικό μεταξύ της θυγατρικής της «Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνος ΑΕ» εταιρείας με την επωνυμία «Ster Cinemas AE» και των εταιρειών «Odeon Cinemas AE», «Odeon AE Επιχείρηση Δημοσίων Θεαμάτων & Παραγωγής & Εκμετάλλευσης Οπτικοακουστικών Έργων» και «Creta Cinemas ΑΕ Κινηματογραφικές Επιχειρήσεις», με την οποία τα πιο πάνω μέρη αποφάσισαν τη μεταξύ τους συνεργασία, μέσω της σύστασης κοινής ανώνυμης εταιρείας, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο το ποσό των εξήντα χιλιάδων (€ 60.000) Ευρώ, σκοπό την εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών και συμμετοχή 50% – 50% για κάθε συμβαλλόμενο σ΄αυτήν μέρος. Η νέα εταιρεία θα αποτελεί βάσει του ΔΛΠ 27 θυγατρική της επιχείρησης και θα περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές  καταστάσεις της επιχείρησης «Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνος ΑΕ» με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Επίσης με την ανωτέρω συμφωνία τα πιο πάνω συμβαλλόμενα μέρη αποφάσισαν ότι η επωνυμία της νέας εταιρείας θα είναι «Entertainment Management Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών ΑΕ» και όρισαν ως διακριτικό τίτλο αυτής την ένδειξη «ODEON ENTERTAINMENT AE».

Επισημαίνεται δε ότι η υλοποίηση της ανωτέρω συμφωνίας τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης