ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2005


Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα αποτελέσματα της εταιρείας «Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνος Α.Ε.» (AUDIO VISUAL) για τη χρήση 2005.


Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σε επίπεδο ενοποιημένων αποτελεσμάτων τα Κέρδη προ Φόρων και προ κερδών από την αποτίμηση ακινήτων ανήλθαν σε € 7.634 χιλ. έναντι αντίστοιχου ποσού € 6.124 χιλ. την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 24,6%. Αντίστοιχα, τα Κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και προ κερδών από την αποτίμηση ακινήτων ανήλθαν στο ποσό των € 5.053 χιλ. έναντι αντίστοιχου ποσού € 4.061 χιλ. την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24,4%.


Tα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για τη χρήση 2005 διαμορφώθηκαν σε € 17.310 χιλ. έναντι € 10.306 χιλ. την προηγούμενη περίοδο παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 70%, συνέπεια της ωρίμανσης των επενδύσεων που πραγματοποίησε τα προηγούμενα έτη η Εταιρεία σε εξαγορές συναφών επιχειρήσεων στο χώρο της ψυχαγωγίας.


Επισημαίνεται ότι τα κέρδη της χρήσης 2004 τόσο σε εταιρικό όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο είναι προσαυξημένα με τα έκτακτα κέρδη ύψους € 9.780 χιλ. από την εκτίμηση επενδυτικών παγίων κατά την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
 
Αναφορικά με τις τρέχουσες επιχειρηματικές εξελίξεις, η Εταιρεία μετά την εξαγορά της «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.» τον Δεκέμβριο του 2005, ξεκίνησε ήδη τη διαδικασία για την συγχώνευση της αυτής με στόχο να ενοποιηθούν και λειτουργικά οι δύο εταιρείες δημιουργώντας μια ενιαία εταιρεία η οποία θα αποτελεί τον ηγέτη της αγοράς στην διανομή κινηματογραφικών ταινιών, Video και DVD.
Στα πλαίσια της ενοποιημένης εταιρείας οι προοπτικές ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης της AUDIO VISUAL θα ισχυροποιηθούν ακόμα περισσότερο δημιουργώντας αξία προς όφελος των μετόχων. Η εξαγορά της ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για την AUDIO VISUAL, καθώς έτσι εισέρχεται δυναμικά στο χώρο της διανομής κινηματογραφικών ταινιών, ενώ παράλληλα αποκτά και νέες συνεργασίες με ορισμένους από τους μεγαλύτερους οίκους παραγωγής ταινιών στον κόσμο. Τα Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) της «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.» για τη χρήση 2005 ανήλθαν σε € 5.267 χιλ., ενώ αντίστοιχα τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε € 2.428 χιλ. Σημειώνεται ότι η επίδραση της ενοποίησης της «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.» στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου AUDIO VISUAL για τη χρήση 2005 ήταν αμελητέα καθώς συμμετείχε με αναλογία μόλις 8 ημερολογιακών ημερών. 


Συνέπεια των παραπάνω επιχειρηματικών κινήσεων, ο κύκλος εργασιών και τα αποτελέσματα της Εταιρείας όσο και του Ομίλου για τη χρήση 2006 αναμένεται να διαμορφωθούν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα.

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης