ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
Σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων κατά το πρώτο 9μηνο της τρέχουσας χρήσης

Η εταιρεία «Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνος Α.Ε.» (AUDIO VISUAL), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις 9μήνου τρέχουσας χρήσης, η καθαρή προ φόρων κερδοφορία της μητρικής εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 3.259 χιλ. παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση κατά 21% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα μετά από φόρους κέρδη της μητρικής εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 2.238 χιλ. παρουσιάζοντας αντίστοιχα σημαντική βελτίωση κατά 28%.


Σε επίπεδο ενοποιημένων αποτελεσμάτων, τα κέρδη μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 2.723 χιλ. έναντι ποσού € 1.887 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα ικανοποιητική βελτίωση κατά 44%.


Η πορεία των αποτελεσμάτων για το 9μηνο της τρέχουσας χρήσης κινείται στα πλαίσια του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, το οποίο προβλέπει περαιτέρω επέκταση στο χώρο της ψυχαγωγίας.
Στα πλαίσια αυτά, η Audiovisual συμμετέχει μέσω κοινοπρακτικού σχήματος στη διαγωνιστική διαδικασία που έχει προκηρύξει η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. για την παραχώρηση εκμετάλλευσης της Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Κανόε – Καγιάκ Σλάλομ» και ήδη έχει προκριθεί στη β’ φάση του διαγωνισμού.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης