Ενημέρωση για Μεταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

Ενημέρωση για μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

  

Η εταιρεία « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι α) μετά την εισαγωγή 26.666.665 κοινών ονομαστικών μετοχών στο ΧΑ, οι οποίες προέκυψαν από ΑΜΚ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και β) την έναρξη διαπραγμάτευσής τους σήμερα 26.03.2020, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας το οποίο διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται σε 129.514.137 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 47.788.182,90 ευρώ, διαιρούμενο σε 159.293.943 μετοχές (129.514.137 κοινές ονομαστικές εισηγμένες μετοχές και 29.779.806 προνομιούχες άνευ ψήφου μη εισηγμένες μετοχές), ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης