Ενημέρωση για μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαιου

Στις 07.12.2018, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων 51.728.103 κοινών ονομαστικών μετόχων, ενώ το σύνολο των μετοχών της εταιρίας διαπραγματεύεται με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή.


Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 39.788.183,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 132.627.278 μετοχές (102.847.472 κοινές εισηγμένες μετοχές και 29.779.806 προνομιούχες άνευ ψήφου μη εισηγμένες μετοχές), ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης