Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών στο ΧΑ λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την συγχώνευση με απορρόφηση της ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 14η Δεκεμβρίου 2006 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 1.058.243 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αθηνών που εκδόθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.


Βεβαιώνεται ότι, οι νέες μετοχές που προέκυψαν από τη συγχώνευση θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής από το Κ.Α.Α. στους λογαριασμούς του δικαιούχου μετόχου μέσω του ΣΑΤ το αργότερο την 14.12.2006.


Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών έχει ως ακολούθως: κάθε μέτοχος της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. θα ανταλλάσσει μία μετοχή που κατέχει με μία νέα κοινή ονομαστική μετοχή της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. και κάθε μέτοχος της εταιρείας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ θα ανταλλάσσει μία μετοχή που κατέχει με μία νέα κοινή ονομαστική μετοχή της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ η κάθε μία.


Μετά τη συγχώνευση η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ’αριθμ. πρωτοκόλλου Κ2-16213/24.11.2006 απόφασή του, το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ανέρχεται πλέον σε 11.111.551,50 ευρώ και διαιρείται σε 15.873.645 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ η κάθε μία. Το ΔΣ του ΧΑ κατά τη συνεδρίασή του στις 07.12.2006 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 1.058.243 νέων μετοχών.


Το Έγγραφο του άρθ.4 παρ.2δ του Ν.3401/05  που συντάχθηκε για τη συγχώνευση και τέθηκε υπ’ όψιν του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 30.11.2006, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 04.12.2006 από το ΧΑ και από τα γραφεία της εταιρείας στην Παλλήνη Αττικής επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθμ.104. Επίσης αντίγραφο του Εγγράφου του αρθ.4 παρ.2δ του Ν.3401/05  υπάρχει καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του ΧΑ διεύθυνση www.ase.gr και στην ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση www.audiovisual.gr .


Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ.Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης των Μετόχων της εταιρείας (Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων κο Απόστολο Βούλγαρη τηλ.2106603134).


 

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης