Έναρξη Διαδικασιών Για Συγχώνευση Με Προοπτική Α.Ε.


Σύμφωνα με ν. 3371/2005 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών γνωστοποιείται ότι το Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο AVE και το Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” , κατά την συνεδρίασή τους, την 30-1-2006, αποφάσισαν την έναρξη των διαδικασιών για τη συγχώνευση των δύο Εταιριών, με απορρόφηση της ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 – 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Η 31/1/2006 ορίσθηκε ως ημερομηνία του Ισολογισμού μετασχηματισμού της ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ . Τα Διοικητικά Συμβούλια των δυο Εταιριών εξέλεξαν την Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton προκειμένου να προβεί στον έλεγχο του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και τη σύνταξη της σχετικής Εκθέσεως για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Περαιτέρω, τα Δ.Σ. των δυο Εταιριών εξέλεξαν την Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. προκειμένου να προβεί στον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των δύο Εταιριών και να συντάξει την προβλεπόμενη από το Νόμο Έκθεση. Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση των κατά το Νόμο οριζομένων αδειών και εγκρίσεων των Γενικών Συνελεύσεων των δύο Εταιρειών και των αρμοδίων Αρχών. Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών περίπου.
Σε συνέχεια της από 23.12.2005 εξαγοράς του 85% των μετοχών της ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε., αποφασίσθηκε η έναρξη των διαδικασιών για τη συγχώνευση των δύο (2) εταιρειών του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην διανομή ταινιών, δημιουργώντας έτσι ένα ενισχυμένο εταιρικό σχήμα σε οικονομικό, επιχειρηματικό και διοικητικό επίπεδο. Με την προτεινόμενη συγχώνευση θα εφαρμοσθεί ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση μετά την εξαγορά της προτεινόμενης προς απορρόφηση εταιρείας, που θα οδηγήσει στην βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων με την διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και στον τομέα της διανομής κινηματογραφικών ταινιών.
Η παρούσα στρατηγική συνεργασία κρίνεται από τις Διοικήσεις της ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ως πλέον συμφέρουσα για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζόμενους των Εταιριών αυτών.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης