Έκτακτη Γενική Συνέλευση 30.12.2014

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β’ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εταιρία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί το συνολικό αριθμό των μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ηςΔεκεμβρίου 2014, των Κοινών και των Προνομιούχων Μετόχων της Εταιρίας αντίστοιχα: 

Α) σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (45.457.464) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Εταιρίας.

Β) πενήντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες οκτώ (57.390.008) ονομαστικές Προνομιούχες Μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων και μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην ανωτέρω Συνέλευση, αλλά με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της Εταιρίας. 

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης