Εισαγωγή μετοχών που προέκυψαν από μετατροπή προνομιούχων μη εισηγμένων μετοχών σε κοινές μετοχές.

Η εταιρεία «Επιχειρήσεις  Ήχου και Εικόνος ΑΕ» ανακοινώνει ότι στις 05/07/2016 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 1.363.723 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,70 € εκάστης, που προέκυψαν από τη μετατροπή ισόποσων μη εισηγμένων προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015. Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με την υπ’ αριθμ. 80915/30.07.2015 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας συνεπεία της εν λόγω μετατροπής.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη συνεδρίασή της στις 30/06/2016 ενέκρινε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση των 1.363.723 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προκύπτουν από την μετατροπή.

Από τις 05/07/2016, το νέο σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 48.184.910 κοινές ονομαστικές μετοχές και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων  (Σ.Α.Τ).

Για την εν λόγω πράξη δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το αρθ.4 του Ν.3401/05.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κύριοι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία στο «τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και στο  τηλέφωνο 2108092116.

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης