Εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών Νέων Μετοχών Από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Της εταιρείας με την επωνυμία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ  ανακοινώνει, ότι από την 23-07-2007 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων  (1.400.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/06/2007 .
Το Δ.Σ. του ΧΑ κατά την συνεδρίασή του στις 19-07-2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων  (1.400.000)  νέων μετοχών. Βεβαιώνεται ότι, οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρία, τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων (κα Μαριάτα Φιφλή, Πάρνωνος 3 – Μαρούσι, τηλ. 210 8092116)


Αθήνα,  19/07/2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης