Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 19.07.2010 ανακοίνωσής της, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε το από 04.11.2010 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Απορροφώμενη Εταιρεία»),από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993, το οποίο εγκρίθηκε επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας και υπεγράφη από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε βάσει της προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας στα οικεία μητρώα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Νομαρχίας Αθηνών στις 17.11.2010 και 19.11.2010 αντίστοιχα, ανακοίνωση δε της εν λόγω καταχώρησης εστάλη οίκοθεν προς δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Tο οριστικό κείμενο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης θα αποσταλεί  στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Επιπλέον, θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο οικονομικό τύπο, όπως προβλέπει ο νόμος προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητός του. Επίσης, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία (άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χ.Α.), οι συγχωνευόμενες εταιρείες ανέθεσαν στην ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία «BAKER TILLY HELLAS A.E.» την αποτίμηση και τη γνωμοδότηση για το λογικό και εύλογο της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών. Σημειώνεται ότι το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών και τη λήψη των απαιτούμενων, σύμφωνα με το νόμο, αδειών και εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης