Διευκρινιστική Ανακοίνωση Σχετικά Με Την Έκτακτη Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης (αρ. 5 του Ν. 3845/2010)

Η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.  ανακοινώνει ότι, η επιβληθείσα με το άρθρο 5 του Ν. 3845/2010 έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα των νομικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2010, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 30 χιλ. ευρώ για τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. Για την Εταιρεία δεν προκύπτει ποσό καταβολής έκτακτης εισφοράς, λόγω της ύπαρξης ζημιών κατά την διαχειριστική χρήση 2009. Το ποσό της παραπάνω εισφοράς θα οριστικοποιηθεί μετά τη λήψη των σχετικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2010.
Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης