Διευκρίνιση μεταβολών ποσοστού για CHARONIA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ
Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού συμμετοχής

Η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ με την από  6/05/2010 ανακοίνωσή της προς το ΧΑ διευκρινίζει τις   μεταβολές του ποσοστού συμμετοχής της μετόχου της εταιρείας CHARONIA HOLDINGS LTD στο μετοχικό της κεφάλαιο, βάσει της σχετικής γνωστοποίησης που της απέστειλε η εν λόγω μέτοχος  στις 21/04/2010 ως εξής :
Ταυτότητα του εκδότη : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ
Υπόχρεος : CHARONIA HOLDINGS LTD
Λόγος υποβολής γνωστοποίηση: μερική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Ημερομηνία της συναλλαγής: 17/07/2007 ( αύξηση μετοχικού κεφαλαίου)
Κατηγορία μετοχών: κοινές ονομαστικές
Αριθμός  μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν την κρίσιμη συναλλαγή: 5.065.122
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν την κρίσιμη συναλλαγή: 31,909 %
Αριθμός  άμεσων μετοχών με δικαίωμα ψήφου μετά την κρίσιμη  συναλλαγή: 5.065.122
Άμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή: 29,323 %

Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό συμμετοχής της μετόχου της εταιρείας CHARONIA HOLDINGS LTD στο μετοχικό της κεφάλαιο, βάσει της σχετικής γνωστοποίησης που της απέστειλε η εν λόγω μέτοχος  στις 31/03/2010 έχει ως εξής:

Ημερομηνία της συναλλαγής: 30/03/2010 ( ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο ΧΑ)
Κατηγορία μετοχών : κοινές ονομαστικές
Αριθμός  μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν την κρίσιμη συναλλαγή: 5.065.122
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν την κρίσιμη συναλλαγή:  29,32 %
Αριθμός  άμεσων μετοχών με δικαίωμα ψήφου μετά την κρίσιμη  συναλλαγή: 15.195.366
Άμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή: 33,43%
Η παρούσα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης