Διάθεση εγγράφων συγχώνευσης κατ΄άρθρο 73 του Κ.Ν. 2190/1920

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία») και «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Α.Ε.», κατόπιν των από 04.11.2010 συνεδριάσεών τους, ανακοινώνουν ότι, στα πλαίσια της σε εξέλιξη συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Α.Ε.» από την Εταιρεία,  τίθενται στη διάθεση των μετόχων τα, κατ’ άρθρο 73 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, οριζόμενα έγγραφα και στοιχεία, άλλως αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών δύνανται να αποσταλούν, μετά από έγγραφη αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου μετόχου.
 
Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται κατ’ άρθρο 73 του Κ.Ν. 2190/1920.

Μαρούσι, 26 Νοεμβρίου 2010
 
Για περισσότερες πληροφορίες: Kυρία Μαριάτα Φιφλή  
Τηλ. 210 8092116

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης