Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις

Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις

ΑVE Δελτίο Τύπου 16.07.2021

Περισσότερα

Γενικά Νέα

Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020

Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου για την ΤΓΣ της 29.06.2018 Διαβάστε σχετικά
Έντυπο αντιπροσώπευσης μετόχου για συμμετοχή στην ΤΓΣ της 29.06.2018 Διαβάστε σχετικά
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29.06.2018 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις της ΤΓΣ της 30.06.2017 Διαβάστε σχετικά
Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ΤΓΣ της 30.06.2017 Διαβάστε σχετικά
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου για την ΤΓΣ της 30.06.2017 Διαβάστε σχετικά
Έντυπο αντιπροσώπευσης μετόχου για συμμετοχή στην ΤΓΣ της 30.06.2017 Διαβάστε σχετικά
Ειδική Έκθεση Δ.Σ. για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Διαβάστε σχετικά
Έκθεση Δ.Σ. για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Διαβάστε σχετικά
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30.06.2017 Διαβάστε σχετικά