Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις

Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις

ΑVE Δελτίο Τύπου 16.07.2021

Περισσότερα

Γενικά Νέα

Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020

Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ΤΓΣ της 17.07.2019 Διαβάστε σχετικά
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ Διαβάστε σχετικά
Έντυπο αντιπροσώπευσης μετόχου για συμμετοχή στην ΤΓΣ της 17.07.2019 Διαβάστε σχετικά
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17.07.2019 Διαβάστε σχετικά
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΡΕΙΩΝ Διαβάστε σχετικά
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Διαβάστε σχετικά
Ενημέρωση για μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαιου Διαβάστε σχετικά
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ AUDIO VISUAL – ODEON A.E. Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις της ΤΓΣ της 29.06.2018 Διαβάστε σχετικά
Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ΤΓΣ της 29.06.2018 Διαβάστε σχετικά