Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις

Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2022

Περισσότερα

Γενικά Νέα

Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 27.05.2020 Διαβάστε σχετικά
Παροχή Άδειας Συναλλαγής με Συνδεδεμένα Μέρη κατ’ άρθρα 99 επ.... Διαβάστε σχετικά
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27.05.2020 Διαβάστε σχετικά
Έκθεση αναφορικά με την καταβολή μετρητών που πραγματοποιήθηκε έναντ... Διαβάστε σχετικά
Ενημέρωση για Μεταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου Διαβάστε σχετικά
Ανακοίνωση για Πλήρη Κάληψη Α.Μ.Κ. με Καταβολή Μετρητών με Δικαίωμα ... Διαβάστε σχετικά
Ανακοίνωση για Α.Μ.Κ. με Ημερομηνία Αποκοπής & Περίοδος Διαπραγ... Διαβάστε σχετικά
Ανακοίνωση Ολοκλήρωσης της Διαδικασίας Συγχώνευσης της 31.12.2019 Διαβάστε σχετικά
Ενημέρωση για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Διαβάστε σχετικά
Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 05.12.2019 Διαβάστε σχετικά