Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις

Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις

ΑVE Δελτίο Τύπου 16.07.2021

Περισσότερα

Γενικά Νέα

Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020

AVE Δελτίο Τύπου 30.09.2020 Διαβάστε σχετικά
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Τακτική Γενική Συνέλευση 2020 Διαβάστε σχετικά
Ανακοίνωση Έναρξης Ειδικής Διαπραγμάτευσης Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 27.05.2020 Διαβάστε σχετικά
Παροχή Άδειας Συναλλαγής με Συνδεδεμένα Μέρη κατ’ άρθρα 99 επ.... Διαβάστε σχετικά
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27.05.2020 Διαβάστε σχετικά
Έκθεση αναφορικά με την καταβολή μετρητών που πραγματοποιήθηκε έναντ... Διαβάστε σχετικά
Ενημέρωση για Μεταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου Διαβάστε σχετικά
Ανακοίνωση για Πλήρη Κάληψη Α.Μ.Κ. με Καταβολή Μετρητών με Δικαίωμα ... Διαβάστε σχετικά