ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 εδ. β’ Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η εταιρεία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί το συνολικό αριθμό των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μετοχών, που υφίστανται κατά την 26η Ιουνίου 2019, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για το 2019: εκατόν δύο χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα επτά τετρακόσιες εβδομήντα δύο (102.847.472) κοινές και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης