Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 29 Μαρτίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πρωινή, έλαβε χώρα, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» και τον δ.τ. «A.V.E», στην Παλλήνη Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 104, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.


Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα 3 μέτοχοι με συνολικά  11.613.045 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 15.873.645 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 73,16%  του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.


Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά:
 
              
 ΘΕΜΑ 1ο. Αλλαγή έδρας της εταιρείας.


Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 11.613.045 υπέρ,  αποφάσισε την μεταφορά της έδρας στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού Πάρνωνος αρ. 3. 


ΘΕΜΑ 2ο. Αλλαγή χρόνου θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου


Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα με ψήφους 11.613.045 υπέρ,  αποφάσισε όπως η θητεία  του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι εφεξής διετής .


ΘΕΜΑ  3ο. Τροποποίηση των άρθρων  2 και 20 του καταστατικού


Μετά την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με ψήφους 11.613.045  υπέρ περί  αλλαγής έδρας της εταιρείας του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιείται σχετικά  το ανάλογο άρθρο του καταστατικού, το οποίο θα έχει ως εξής:
«ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η περιφέρεια του Δήμου Αμαρουσίου  όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή  γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Τα γραφεία της εταιρείας θα στεγάζονται σε ακίνητο  επί της οδούς Πάρνωνος αριθμός 3».


Μετά την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με ψήφους 11.613.045  υπέρ περί  αλλαγής θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιείται σχετικά  το ανάλογο άρθρο του καταστατικού, το οποίο θα έχει ως εξής : 


«ΑΡΘΡΟ 20
                                    Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου


Η Εταιρεία διοικείται από Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρείς (3) κατ’ ελάχιστο και επτά (7) κατ’ ανώτατο όριο μελών, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για δύο έτη . Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας
Η θητεία όμως δεν μπορεί να περάσει την τριετία.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά».


ΘΕΜΑ 4ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.


 Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης