Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17-09-2009

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ  γνωστοποιεί ότι την 17 Σεπτεμβρίου  2009 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00 π.μ. και στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Πάρνωνος αρ.3, Μαρούσι, έλαβε χώρα  η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα 6 μέτοχοι με συνολικά 11.794.043 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 17.273.645 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό  68,28 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά :
ΘΕΜΑ: Αύξηση και συμπλήρωση  μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων, ήτοι με ψήφους  11.794.043, αποδέχεται τις προτάσεις του κ. Προέδρου και ομόφωνα:
(I)  Εγκρίνει την από 5-8-2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
(II) Aποφασίζει την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά ένα μέλος, ήτοι από έξι σε επτά, δυνάμει και του άρθρου 20 του ισχύοντος καταστατικού της, και
(III) Tην εκλογή του κ. Ευάγγελου Κώνστα του Γεωργίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μη εκτελεστικού Μέλους.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία έως την 19-06-2011, η οποία μπορεί να παραταθεί  μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση,  απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:
1. Ιωάννη Βαρδινογιάννη του Θεοδώρου, μη εκτελεστικό μέλος
2. Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννου, εκτελεστικό μέλος
3. Κωνσταντίνο Χατζηιωάννου του Ιωάννη-Φραγκούλη, εκτελεστικό μέλος
4.  Νικόλαο Θεοφανόπουλο του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος
5. Ευάγγελο Κώνστα του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
6.  Βασίλειο Γεωργιάδη του Kωνσταντίνου, ανεξάρτητο μέλος  και
7. Άννα-Ειρήνη Γιάκου του  Βασιλείου, ανεξάρτητο μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη του συνεδρίαση θα επανασυγκροτηθεί σε σώμα και  θα ανακατανείμει τις αρμοδιότητές του.

 

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης