Ανακοίνωση της Εταιρείας για τον αριθμό των κοινών, ονομαστικών, εισηγμένων μετοχών της εταιρείας

Η εταιρεία «Επιχειρήσεις  Ήχου και Εικόνος ΑΕ» ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι σήμερα 05/07/2016 εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ 1.363.723 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,70  εκάστης, που προέκυψαν από τη μετατροπή ισόποσων μη εισηγμένων προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015.

Στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007 και προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από Μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι εισηγμένες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας ανέρχονται πλέον σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες και εννιακόσιες δέκα (48.184.910) ονομαστικής αξίας ευρώ 0,70 η κάθε μία.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης