ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε συνέχεια της από 26 Οκτωβρίου 2015 ανακοίνωσης της εταιρείας μας περί επίτευξης στρατηγικής συμμαχίας, γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 667490, η υπ’ αριθ. 24.543-31/05/2016 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ περί σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ODEON ENTERTAINMENT MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ODEON ENTERTAINMENT A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 139206401000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920. Στην εν λόγω εταιρεία συμμετείχαν αφενός η θυγατρική της «Επιχειρήσεις ‘Ήχου & Εικόνος ΑΕ» εταιρεία με την επωνυμία «Ster Cinemas AE» και αφ’ ετέρου οι τρεις εταιρείες: «Odeon Cinemas AE», «Odeon AE Επιχείρηση Δημοσίων Θεαμάτων & Παραγωγής & Εκμετάλλευσης Οπτικοακουστικών Έργων» και «Creta Cinemas ΑΕ Κινηματογραφικές Επιχειρήσεις», με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (€ 24.000) Ευρώ, σκοπό την εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών και συμμετοχή 50% – 50% για κάθε μέρος. Η νέα εταιρεία θα αποτελεί βάσει του ΔΛΠ 27 θυγατρική της εταιρείας «Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνος ΑΕ» και θα περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές  καταστάσεις αυτής  με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης