Ανακοίνωση Μεταβολής Ποσοστού Δικαιωμάτων Ψήφου Μετόχου στο πλαίσιο του Ν. 3556 / 2007.

Η εταιρεία «Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνος ΑΕ»  γνωστοποιεί ότι στις 25.9.2014 ο μέτοχός της Γεωργόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη ενημέρωσε ότι κατέχει 2.202.359 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,845% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η  παρούσα ανακοίνωση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Νόμου 3556/2007 καθόσον το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνος ΑΕ» που κατέχει ο κ. Γεωργόπουλος κατήλθε του ορίου του 5%.

Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου των «Επιχειρήσεων Ήχου & Εικόνος ΑΕ» (AUDIO VISUAL) που κατέχει ο κ. Γεωργόπουλος κατήλθε του ορίου του 5% είναι η 24 Σεπτεμβρίου 2014. Πριν την κρίσιμη συναλλαγή, ο κ. Γεωργόπουλος κατείχε ποσοστό 9,905% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μαρούσι, 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης