Ανακοίνωση Mερικής Kάλυψης Aύξησης Mετοχικού Kεφαλαίου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε
Ανακοίνωση Κάλυψης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η εταιρία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί προς τους κυρίους Μετόχους ότι η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/10/2009 και πραγματοποιήθηκε από τις 5/3/2010 έως και τις 19/3/2010 καλύφθηκε κατά ποσοστό 71,39% με την καταβολή συνολικού ποσού 17.510.511,32 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 24.662.692 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 9.884.598 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Με την από 22/03/2010 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας από τις 9.884.598  αρχικά αδιάθετες μετοχές, 3.521.127 μετοχές διατέθηκαν κατά την κρίση του σε παλαιούς μετόχους της που δήλωσαν εγγράφως συμμετοχή στο βιβλίο ζήτησης με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέρχεται σε 81,58% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 20.010.511,49 Ευρώ. Σημειώνεται ότι από την άσκηση του δικαιώματος  προεγγραφής που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης δεν προέκυψαν αιτήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά 19.728.673,30 Ευρώ, με την έκδοση 28.183.819 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,70 Ευρώ εκάστη. Η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών συνολικού ύψους 281.838,19 Ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Καταβλημένη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η Εταιρία με νεώτερη ανακοίνωση της θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής των νέων μετοχών στο Χ.Α.

Μαρούσι, 23/3/2010

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης