ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 5/204/2000 όπως ισχύει και 3/347/2005 Αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία με την επωνυμία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο AVE, ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι προέβη στην εξαγορά από την εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ, εξήντα χιλιάδων (60.000) μετοχών, τις οποίες αυτή κατείχε στην εταιρεία με την επωνυμία INTERNATIONAL GAMING AND ENTERΝTAINMENT και το διακριτικό τίτλο IGE Α.Ε. Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε  1.600.000 ευρώ.

Με την εν λόγω εξαγορά, στην οποία προέβη με άσκηση σχετικού δικαιώματός της προαίρεσης, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέστη μόνη μέτοχος της ως άνω εταιρείας, με ποσοστό 100% μετοχών και ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης