Ανακοίνωση για έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

Η εταιρεία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, ότι την Τρίτη 30 Μαρτίου 2010 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 28.183.819 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Eταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,70 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/10/2009.

Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 45.457.464 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,70 Ευρώ εκάστη και ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 45.457.464.

Το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του στις 26/3/2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 28.183.819 νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία, Τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων, οδός Πάρνωνος  3, Μαρούσι, τηλ. 210 8092000, υπεύθυνη η κα Μαριάτα Φιφλή (τηλ. 210 8092000).  

Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2010

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης