Ανακοίνωση για διάθεση εγγράφου του άρθρου 4 του Ν.3401 / 2005

Η εταιρία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμ. 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2004 και το ν.3401/2005 ότι θέτει από την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2006 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το Έγγραφο του άρθρου 4 παρ.2δ του ν.3401/2005 σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρία ή η Απορροφώσα) λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας  ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. (εφεξής η Απορροφώμενη), που ενέκριναν η από 12.11.2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της  Απορροφώμενης και η από 14.11.2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση  της 30.11.2006 ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εν λόγω Εγγράφου.


Βάσει των σχέσεων αξιών οι οποίες εγκρίθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιριών, οι σχέσεις ανταλλαγής για τους μετόχους της Εταιρίας και της Απορροφώμενης, έχουν ως εξής:


Α. Οι μέτοχοι της Απορροφώσας εταιρίας θα ανταλλάξουν μια (1) παλαιά κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ προς μια (1) νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώσας εταιρίας ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ ( 14.815.402/14.815.402).


Β. Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης εταιρίας θα ανταλλάξουν μια (1) παλαιά κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή της Απορροφώμενης εταιρίας ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ  προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή της Απορροφώσας εταιρίας που θα εκδώσει η Απορροφώσα, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ, λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου της εκ της συγχωνεύσεως.


Τυχόν κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν δεν θα παρέχουν δικαίωμα λήψης κλάσματος μετοχής, αλλά θα μπορούν να τακτοποιηθούν, όπως ειδικότερα θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας, κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.


Συνολικά θα εκδοθούν 1.058.243 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ. Το προβλεπόμενο  χρονοδιάγραμμα της εν λόγω εταιρικής πράξης έχει ως εξής:


12.11.2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ
14.11.2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ
27.11.2006 Καταχώριση Έγκρισης Συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών
30.11.2006 Ενημέρωση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το περιεχόμενο του εγγράφου του α.4 παρ.2δ του ν.3401/2005
01.12.2006 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την διάθεση του εγγράφου στο επενδυτικό κοινό
04.12.2006 Δημοσίευση του εγγράφου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και του ΧΑ )
12.12.2006 Εκτιμώμενη Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών
19.12.2006 Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών


Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. και στον Τύπο.
Για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή και διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του Χ.Α. η σχετική αίτηση της Εταιρίας.


Το σχετικό έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 θα δημοσιευθεί τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2006 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, «http://www.ase.gr», καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: uploads/financial_docs/AR4_N3401/2005.pdf και θα είναι επίσης διαθέσιμο για το επενδυτικό κοινό στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 104, Παλλήνη Αττικής.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης