ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης της εταιρείας «Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνος ΑΕ» αναφορικά με την ΑΜΚ θα θέλαμε να συμπληρώσουμε τα κάτωθι:

Η τελικό ποσό της ΑΜΚ ανήλθε σε  5.063.170 ευρώ, η οποία πιστοποιήθηκε με σχετικό ΔΣ της εταιρείας και καταχωρήθηκε στις 20/12/2016 στο ΓΕ.ΜΗ λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 136392. Η εν λόγω ΑΜΚ θα αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.

Η παραπάνω ΑΜΚ καλύφθηκε εξολοκλήρου από την εταιρεία “Doson Investment Company” (υφιστάμενο μέτοχο της εταιρείας) με την έκδοση 7.233.100 νέων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σειράς Δ’, ονομαστικής αξίας € 0,70 εκάστης. Οι νέες προνομιούχες μετοχές οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο ΧΑ (όπως και οι προηγούμενες σειρές) θα είναι μετατρέψιμες σε κοινές εντός 5ετίας και μετά θα εισαχθούν ως κοινές στο ΧΑ. Ειδικότερα το ποσό της ΑΜΚ πραγματοποιήθηκε κατά α) ποσό € 1.355.907 με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων υποχρεώσεων (ταμειακές διευκολύνσεις που είχε ήδη καταβάλει η  Doson Investment Company προς την εταιρεία) και κατά β) ποσό € 3.707.263 με καταβολή μετρητών το οποίο θα διοχετευθεί για κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης