ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε συνέχεια της από 04/04/2016 ανακοίνωση της εταιρείας αναφορικά με την ΑΜΚ της εταιρείας «Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνος ΑΕ» (AVE) έως  8εκ ευρώ, καθώς και της από 30/06/2016 απόφαση της ΤΓΣ για ΑΜΚ έως του ποσού των  €7.999.999,70 ευρώ, η εταιρεία ανακοινώνει ότι το τελικό ποσό της ΑΜΚ ανήλθε σε  5.063.170 ευρώ, η οποία πιστοποιήθηκε με σχετικό ΔΣ της εταιρείας  και θα αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.

Η διοίκηση της εταιρείας κρίνει το ανωτέρω ποσό ως επαρκές για τη χρηματοδότηση των τρεχουσών υποχρεώσεων καθώς και του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας.

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης