Ανακοίνωση Για Ανάρτηση Σχεδίου Καταστατικού

Η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χ.Α., ότι σχέδιο του καταστατικού της εταιρείας με την προτεινόμενη τροποποίηση και συμπλήρωση  διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας προς τον σκοπό της προσαρμογής και εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 3604/2007, ως και την τροποποίηση των  άρθρων 1, 2, 3, 4, 22 και 34 του καταστατικού, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί στις 27.06.2008, ημέρα Παρασκευή, ώρα 15.00, στο ξενοδοχείο “ATHENS PLAZA”, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ave.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επιλέξτε εδώ για να το κατεβάσετε σε μορφή PDF. (251 KB)

Διαβάστε επίσης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης