Ανακοίνωση Επαναδημοσίευσης Στοιχείων Και Πληροφοριών Περιόδου 01.01.2005 – 30.06.2005

Η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ επιθυμεί να πληροφορήσει το επενδυτικό κοινό ότι : την  Tρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2005   επαναδημοσιεύονται τα  στοιχεία και πληροφορίες  περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005  , τόσο σε εταιρική όσο και σε ενοποιημένη βάση στην εφημερίδα  Αδέσμευτος Τύπος – Μήτση . Τα παραπάνω είχαν δημοσιευτεί στον  τύπο  την 31 Αυγούστου 2005 .
Η επαναδημοσίευση αφορά κυρίως στα στοιχεία της κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης σε ενοποιημένη βάση, στον πίνακα προσαρμογών καθαρής θέσης μεταξύ των ελληνικών και διεθνών προτύπων σε ενοποιημένη βάση, στο περιεχόμενο των πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών που είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν , στην δομή των δημοσιευμένων στοιχείων με βάση την απόφαση 17/336/21-04-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς επίσης και στα στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου σε ενοποιημένη βάση όπου τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή παρουσιάζονται μετά τα δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας.
Δεν έχουν επέλθει μεταβολές στα οικονομικά μεγέθη  της κατάστασης μεταβολών  καθαρής θέσης σε εταιρική βάση, στον πίνακα προσαρμογών καθαρής θέσης μεταξύ των ελληνικών και διεθνών προτύπων σε εταιρική βάση, στα στοιχεία  κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου σε εταιρική βάση, καθώς και στα στοιχεία ισολογισμού ,  και κατάστασης ταμιακών ροών  σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.


 


Ημέρα Δημοσίευσης: 26.09.2005

Διαβάστε επίσης
Retail and More Bulgaria Διαβάστε σχετικά
Αποτελέσματα ψηφοφορίας έκτακτης γενικής συνέλευσης 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020 Διαβάστε σχετικά

Newsletter

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα, ευκαιρίες καριέρας και άλλα πολλά για τον Όμιλο AVE.

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών. Διαβάστε σχετικά με τους Όρους Χρήσης